• Geluidsanering

Een topteam met een passie voor de bouw!

Geluidsanering

Een apart team binnen ons bedrijf houdt zich specifiek bezig met geluidsanering. Dit alles is gericht op het terugbrengen van geluidshinder. Hierbij valt te denken aan het aanbrengen van geconditioneerde kozijnen en aangepaste beglazing, het behandelen van geluid belaste gevels en daken. Dit werkt niet alleen comfort verhogend, het heeft ook het voordeel van energiebesparing.

Kennis binnen ons team over geluidsanering vertaalt zich in steeds meer opdrachten, die vooral komen uit de hoek van gemeenten, provincies en rijksoverheid. Bij de keuze van gebruikte materialen houden we zeker ook rekening met eisen van duurzaamheid en vooral ook aandacht voor een goede ventilatie. De werkzaamheden kunnen we integreren met diensten van ons bouwbedrijf, zodat we uw opdracht geheel in eigen beheer kunnen uitvoeren. Dit alles met eigen vakmensen, zodoende houden we grip op kwaliteit en goede doorlooptijd van het proces.

Graag brengen we ook uw geluidsproblematiek in kaart om deze te vertalen in een marktconforme aanbieding, welke is gebaseerd op het leveren van hoge kwaliteit.

Volg ons op:

bertens-bouw-facebook bertens-bouw-twitter bertens-bouw-linkedin

Bertens Bouw

Ervaring & kwaliteit

Bertens Bouw heeft ruim 20 jaar ervaring! Het leveren van kwaliteit staat altijd voorop, samen met het tevreden stellen van de opdrachtgevers.

Gecertificeerd

Bertens Bouw is VCA gecertificeerd (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) & ISO gecertificeerd (ISO 9001 & ISO 14001). Download de beleidsverklaring!

Duurzaam

Bertens Bouw heeft het Greenworks Label en hanteert een gestructureerd milieumanagementsysteem (ISO 14001).

Transparant

Bij Bertens Bouw geloven we in open en eerlijke communicatie. Zowel met opdrachtgevers als met bouwpartners.

De gebruiker centraal

De mensen die een gebouw gaan gebruiken, werken, verblijven of recreëren zijn het uitgangspunt van ons denken.

Kostenbewust

Bij Bertens Bouw vinden wij het belangrijk om kostenbewust te handelen, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit.

Klanten & Partners