Het gebouw is al een tijdje in gebruik maar is gisteren officieel en feestelijk geopend. De nieuwe school staat op de locatie van de oude scholen, op de hoek van de Chrysantenhof en de Anjerdreef. In het gebouw zitten rond de 500 leerlingen van de twee basisscholen. Verder is er ook ruimte gemaakt voor de Prokino Kinderopvang en peutercentrum Inkipinky.

De school is ontworpen door Frencken Scholl Architecten en wordt gebouwd door Bertens Bouw. Het gebouw heeft een eigentijdse uitstraling gekregen met dakoverstekken en een combinatie van baksteen met houten
gevelbekleding. Het past hierdoor goed in de groene omgeving. Naast 320 zonnepanelen heeft het gebouw LED verlichting en een slim ventilatiesysteem. Hierdoor is het een energieneutraal gebouw. De scholen, de kinderopvang en het peutercentrum hebben een eigen plek gekregen in het gebouw met ieder hun eigen uitstraling. Daarnaast zijn er gezamenlijke ruimtes in het gebouw.

Afgelopen woensdag hebben we onze eerste audit gehad voor de veiligheidsladder (Safety Culture Ladder). We beginnen klein en zijn dus gestart op trede 2. Wij hebben deze trede ruimschoots gehaald en zijn dus gecertificeerd! Voor eind 20023 staat de volgende audit gepland, waarbij we de ambitie verder verhogen en zullen gaan certificeren op trede 3.

De SCL is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig en gezond te werken. De SCL focust op het echte gedrag van de werknemers op het gebied van houding en gedrag. Er wordt specifiek gekeken naar bedrijfscultuur en belicht daarom andere aspecten dan systemen als ISO 45001 en VCA. 

Als blijk van waardering en dank voor de samenwerking heeft onze vaste leverancier van vloerafwerkingen ID2 een verrassing geregeld voor onze collega’s in Tilburg. Afgelopen middag zijn zij getrakteerd op verse wafels met zomerse toppings van de Bus van Zus. Dit noemen we nog eens een leuke manier van de samenwerking vieren!

Afgelopen maandag is de nieuwbouw en renovatie van het onderwijsgebouw van Yuverta te Dordrecht opgeleverd!

Het Yuverta College is Europa’s grootste vmbo- en mbo opleider op het gebied van voeding, klimaat en welzijn voor mens en dier. Een van de locaties van het Yuverta, de vmbo school in Dordrecht, is herontwikkeld tot een eigentijdse en inspirerende campus voor modern ‘groenonderwijs’. Binnenkort volgen de foto’s van het project!

 

Zojuist is de voorlopige gunningsbeslissing gepubliceerd vanuit het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers. Bertens Bouw mag één van de leegstaande gebouwen op het AZC in Budel geschikt gaan maken voor bewoning. Gezien de huidige vluchtelingencrisis dient er zo snel mogelijk gestart te worden met de werkzaamheden. Uiterlijk 1 december wordt het gebouw opgeleverd. 

Wij zien uit naar een prettige samenwerking!

 

Gisteren was het zo ver, de overeenkomst met Brabant Water is getekend! Met een feestelijke kick-off zijn we gestart met het contract. De maximale looptijd van de overeenkomst is 8 jaar.

Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking! 

 

Vandaag is de laatste werkdag geweest van onze gewaardeerde collega Matthie van Amelsfoort. Zijn werkzaamheden worden overgenomen door Erik van Kasteren.

Namens heel Bertens Bouw danken wij Matthie voor zijn inzet van de afgelopen jaren en een goede invulling van zijn pensioen!

Vandaag heeft Bertens Bouw B.V. de raamovereenkomst voor het planmatig onderhoud en projecten ten behoeve van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) getekend!
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan dat opereert onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De raamovereenkomst gaat in op 1 februari 2022 en de beoogde looptijd bedraagt 2 jaar met voor de opdrachtgever een optie tot verlenging van de looptijd met twee maal twee jaar. De opdracht betreft in hoofdlijnen het planmatig onderhoud en vastgoedprojecten inclusief infrastructurele werken waaronder verbouwingen, renovaties & nieuwbouw. De opdracht is ondergebracht in vijf percelen. Bertens Bouw B.V. heeft perceel 4 gescoord: Regio Zuidoost. De overeenkomst is gegund op basis van het EMVI gunningscriteria.

Het heeft even geduurd maar de projectvideo van het Leuvehavenpaviljoen in Rotterdam is gereed! Zie hieronder het resultaat

 

Bertens Bouw B.V. is momenteel bezig met een particulier project: de nieuwbouw van een rietgedekte villa aan de rand van Sprang-Capelle. De nieuwbouw is volledig voorzien van een kelder en is energie neutraal. De woning verbruikt niet meer energie dan dat die zelf opwerkt en heeft een woonoppervlakte van ruim 500 vierkante meter. In samenwerking met architectenbureau Goedehuizen wordt de woning in oktober 2022 opgeleverd.