Vandaag zijn we begonnen met het heien voor de nieuwbouw CBS Prins Willem-Alexander / de Kwakel. We verwachten de komende twee weken nodig te hebben voor de werkzaamheden.

Mis niets over het project en volg ons op de BouwApp

Inmiddels zijn we alweer een week doende met het monteren van de staalconstructie voor het Leuvehavenpaviljoen. De vorm van het pand begint nu echt vorm te krijgen. Vandaag zijn we begonnen met het monteren van de nieuwe luifel, de nieuwe eyecatcher van het pand!

Mis niets over het project en volg ons op de BouwApp

Binnen het kader Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Milieumanagement is CO2-uitstoot een hot item. Om bewustwording en sturing op reductie van CO2 te stimuleren laat Bertens Bouw B.V. zich op niveau 3 van de CO2-prestatieladder certificeren. Door halfjaarlijks het energiebeleid, de trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen te publiceren, worden trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen en de mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdragen inzichtelijk.

De audit staat gepland voor 26-08-2020 en 28-08-2020. 

Inmiddels is de voorlopige gunning aan Bertens Bouw B.V. omgezet naar een definitieve gunning en hebben we de werkvoorbereiding opgestart. Voor onze communicatie met de omgeving maken wij gebruik van de BouwApp. De BouwApp is voor iedereen gratis en eenvoudig te downloaden in de appstores van Apple en Android. Download de BouwApp via deze link of scan de QR Code. De app is op alle mobiele device bruikbaar. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is QR-code-de-BouwApp-rechtstreeks.png

De omgeving zoekt het project op en voegt het project toe aan zijn of haar favorieten. Daarna krijgt de omgeving bij elke nieuwe update/aankondiging een notificatie, zodoende zijn zij altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken. Door het gepland verzenden van pushnotificaties is het mogelijk om ruim en kort van te voren betrokkenen te informeren over bijvoorbeeld overlast of een feestelijke gebeurtenis. 

 

 

Onze partner voor de betonnen elementen heeft een video gemaakt van de realisatie van RVV Blijdorp! Bekijk hier het resultaat!

 

 

De grootste uitdaging in de gymzaal van het Segbroek College, locatie Goudsbloemlaan, is volbracht! Onder andere het binnenbrengen, omhoog hijsen en uiteindelijk monteren van de trap brachten veel risico’s met zich mee. Mede dankzij de inzet van voldoende materieel en personeel is de trap zonder schade op zijn plek geplaatst. Zie hieronder de impressies!

 

Het is een goed begin van de zomer voor Bertens Bouw B.V. met de voorlopige gunning voor de Inspectie en onderhoud brandscheidingen en -kleppen van de Universiteit Utrecht! De Universiteit Utrecht (UU) is de grootste universiteit van Nederland. Zij bieden onderdak aan zeven faculteiten, ongeveer 6.700 medewerkers en 30.000 studenten. Momenteel heeft de universiteit ongeveer negentig gebouwen in gebruik die verspreid zijn over de binnenstad, International Campus Utrecht (ICU) en het Utrecht Science Park (USP). 

Bertens Bouw B.V. heeft op beide percelen ingeschreven met de voorkeur voor perceel 2: USP regio Oost en USP regio West. De voorlopige gunning van dat perceel is reeds aan ons verstrekt en de alcateltermijn loopt. De opdracht behelst het uitvoeren van een 0-situatie (initiële inspectie), het opstellen en bijhouden van een digitaal logboek en het uitvoeren van herinspecties en onderhoud aan de brandscheidingen en -kleppen. 

 

Bertens Bouw B.V. heeft vanuit een Europese aanbesteding de voorlopige gunning gekregen voor de nieuwbouw en renovatie van het VMBO Wellant College! Het werk bevindt zich aan de bekende Chico Mendesring te Dordrecht.

Het Wellant College is een vmbo- en mbo-school op het gebied van voeding, klimaat en welzijn voor mens en dier, met verschillende vestigingen. Het Wellant College wil zijn locatie in Dordrecht herontwikkelen tot een eigentijdse campus voor modern ‘groenonderwijs’, waarbij het aanvankelijk renovatie in combinatie met sloop en nieuwbouw voor ogen had. In totaal betreft de opgave 6.200 m2 vernieuwbouw en renovatie. De vmbo-voorziening, meldt het architectenbureau, krijgt een capaciteit voor ruim 700 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers. 

Na het verstrijken van de alcateltermijn en het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning vanuit de gemeente Dordrecht, zal het werk definitief aan ons gegund worden. 

Bertens Bouw B.V. heeft vanuit een Europese aanbesteding de opdracht gegund gekregen voor de vervangende nieuwbouw voor de BS Prins Willem Alexander De Kwakel! Het werk is in opdracht van de gemeente Lansingerland en bevindt zich in Berkel en Rodenrijs. 

Het totale werk betreft de vervangende nieuwbouw voor twee basisscholen te weten De Kwakel en de Prins Willem Alexanderschool. Deze scholen zullen samen met de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang onder één dak worden gehuisvest in de ‘Vervangende nieuwbouw basisscholen’. Het geheel wordt in twee bouwlagen gebouwd waarbij het centrale deel van het gebouw vooral plek zal bieden aan de ondersteunende en gemeenschappelijke functies: peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, teamkamers maar ook aula en speellokalen.
De werkzaamheden in het kader van dit bestek betreffen de realisatie van de het gehele gebouw, zowel de bouwkundige werken alsook de werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties incl. PV panelen. De uitvraag betreft een Energie Neutraal Gebouw.
De nieuwbouw wordt gerealiseerd naast de bestaande gymzaal en de tijdelijke school (door derden op te stellen noodlokalen) waardoor er gebouwen in de nabijheid van de bouwplaats in bedrijf blijven. De aannemer dient hiermee bij het opstellen van zijn planning en terreininrichtingsplan rekening mee te houden. Ook worden er maatregelen verlangd ten aanzien van het beperken van geluidsoverlast, verkeersoverlast (aan- en afvoer van materiaal en materieel) etc.

In opdracht van Fontys Hogescholen is Bertens Bouw B.V. het bestaande gebouw P3 op de Campus Stappegoor in Tilburg aan het transformeren in een breed inzetbaar, kwalitatief hoogwaardig onderwijsgebouw. Het gebouw P3 faciliteert bij oplevering de nieuwe onderwijsvisie en het vernieuwende onderwijsconcept dat daartoe is ontwikkeld door de toekomstige gebruiker, Juridische Hogeschool. Hiermee wordt invulling gegeven aan de kwalitatieve kaders vanuit het Huisvestingsprogramma 2015-2024 en is het pand in meerdere opzichten toekomstbestendig. Vanaf studiejaar 2020-2021 neemt de Juridische Hogeschool haar intrek in gebouw P3.

Hieronder een foto impressie van het project. De oplevering staat gepland in juli 2020. 

Voor meer informatie over het project, klik hier!