Enexis is een regionaal netwerkbedrijf met een prominente rol in de keten van energie. De raamovereenkomst betreft de aanbesteding bouwkundig onderhoud en herstel procesgebouwen. Uit de beoordeling is Bertens Bouw als inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding naar voren gekomen op drie percelen. Het betreft Perceel 6 Tilburg, Perceel 9 Venlo en Perceel 10 Maastricht.

De raamovereenkomst heeft een initiële duur van zes jaar met de mogelijkheid voor Enexis om drie keer te verlengen voor een duur van twee  jaar. De totale looptijd van de raamovereenkomst komt daarmee op maximaal twaalf jaar. De ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 januari 2024.

Het onderhoud en herstel bestaat hoofdzakelijk uit:

  • Diverse bouwkundige werkzaamheden (zoals vloeren, wanden, plafond, deuren, hang en sluitwerk, gevel e.d.)
  • Uitvoeren van schilderwerkzaamheden;
  • Uitvoeren van diverse dak werkzaamheden;
  • Uitvoeren van terreinwerkzaamheden en werkzaamheden aan hekwerken;
  • Opvolgen en uitvoeren van herstelwerkzaamheden na calamiteiten.

Bertens Bouw kijkt uit naar de  langdurige en vruchtbare samenwerking met Enexis!

Het gebouw is al een tijdje in gebruik maar is gisteren officieel en feestelijk geopend. De nieuwe school staat op de locatie van de oude scholen, op de hoek van de Chrysantenhof en de Anjerdreef. In het gebouw zitten rond de 500 leerlingen van de twee basisscholen. Verder is er ook ruimte gemaakt voor de Prokino Kinderopvang en peutercentrum Inkipinky.

De school is ontworpen door Frencken Scholl Architecten en wordt gebouwd door Bertens Bouw. Het gebouw heeft een eigentijdse uitstraling gekregen met dakoverstekken en een combinatie van baksteen met houten
gevelbekleding. Het past hierdoor goed in de groene omgeving. Naast 320 zonnepanelen heeft het gebouw LED verlichting en een slim ventilatiesysteem. Hierdoor is het een energieneutraal gebouw. De scholen, de kinderopvang en het peutercentrum hebben een eigen plek gekregen in het gebouw met ieder hun eigen uitstraling. Daarnaast zijn er gezamenlijke ruimtes in het gebouw.

Afgelopen woensdag hebben we onze eerste audit gehad voor de veiligheidsladder (Safety Culture Ladder). We beginnen klein en zijn dus gestart op trede 2. Wij hebben deze trede ruimschoots gehaald en zijn dus gecertificeerd! Eind 2023 staat de volgende audit gepland, waarbij we de ambitie verder verhogen en zullen gaan certificeren op trede 3.

De SCL is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig en gezond te werken. De SCL focust op het echte gedrag van de werknemers op het gebied van houding en gedrag. Er wordt specifiek gekeken naar bedrijfscultuur en belicht daarom andere aspecten dan systemen als ISO 45001 en VCA. 

Als blijk van waardering en dank voor de samenwerking heeft onze vaste leverancier van vloerafwerkingen ID2 een verrassing geregeld voor onze collega’s in Tilburg. Afgelopen middag zijn zij getrakteerd op verse wafels met zomerse toppings van de Bus van Zus. Dit noemen we nog eens een leuke manier van de samenwerking vieren!

Afgelopen maandag is de nieuwbouw en renovatie van het onderwijsgebouw van Yuverta te Dordrecht opgeleverd!

Het Yuverta College is Europa’s grootste vmbo- en mbo opleider op het gebied van voeding, klimaat en welzijn voor mens en dier. Een van de locaties van het Yuverta, de vmbo school in Dordrecht, is herontwikkeld tot een eigentijdse en inspirerende campus voor modern ‘groenonderwijs’. Binnenkort volgen de foto’s van het project!

 

Zojuist is de voorlopige gunningsbeslissing gepubliceerd vanuit het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers. Bertens Bouw mag één van de leegstaande gebouwen op het AZC in Budel geschikt gaan maken voor bewoning. Gezien de huidige vluchtelingencrisis dient er zo snel mogelijk gestart te worden met de werkzaamheden. Uiterlijk 1 december wordt het gebouw opgeleverd. 

Wij zien uit naar een prettige samenwerking!

Gisteren was het zo ver, de overeenkomst met Brabant Water is getekend! Met een feestelijke kick-off zijn we gestart met het contract. De maximale looptijd van de overeenkomst is 8 jaar.

Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking! 

 

Vandaag is de laatste werkdag geweest van onze gewaardeerde collega Matthie van Amelsfoort. Zijn werkzaamheden worden overgenomen door Erik van Kasteren.

Namens heel Bertens Bouw danken wij Matthie voor zijn inzet van de afgelopen jaren en een goede invulling van zijn pensioen!