Door middel van een Europese openbare aanbestedingsprocedure heeft Bertens Bouw B.V. de raamovereenkomst gescoord voor de tender Onderhoud gemeente Delft. De aanbesteding is verdeeld in twee percelen, perceel 1 en perceel 2. Bertens Bouw B.V. schreef zich in voor beide percelen, met positief resultaat. Perceel 1 met onder andere het gemeentehuis is aan Bertens Bouw B.V. gegund.

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit correctief onderhoud, preventief en planmatig onderhoud, waarbij wij de volledige installatieverantwoordelijkheid dragen. Het contract gaat in op 1 januari 2020 en heeft een maximale looptijd van 6 jaar.

Op naar een mooie samenwerking!

Vanaf dit moment zult u ons ook tegenkomen in het mooie Delft!

Bertens Bouw B.V. heeft de opdracht gegund gekregen voor de herontwikkeling van het Leuvehavenpaviljoen te Rotterdam. Naar verwachting wordt gestart eind 2019.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Het slopen van de bestaande paviljoens (drie) inclusief asbestverwijdering, waarbij de constructie gedeeltelijk wordt hergebruikt;
  • Het aanhelen van het tijdelijk in gebruik behouden deel van een van de bestaande paviljoens ten behoeve van tijdelijke huisvesting voor het Maritiem Museum;
  • Het uitvoeren van constructieve elementen, waaronder funderingspalen en vloeren. Het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden, waaronder vloeren, wanden, plafond en gevel;
  • Het leveren en installeren van installaties, waaronder werktuigbouwkundige, elektrotechnische en liftinstallaties.

 

 

Tussen de Leuvehaven en de Schiedamsedijk komt een nieuw Leuvehavenpaviljoen dat de huidige drie paviljoens van het Maritiem Museum zal gaan vervangen. Het Leuvehavenpaviljoen krijgt drie gebruikers; het Havenbedrijf, het Maritiem Museum en horeca. Het Havenbedrijf vestigt het Haveninformatiepunt in het paviljoen. Voor het Maritiem Museum worden werkplaatsen gerealiseerd die gebruikt worden voor restauratie en onderhoud van de historische vloot. De werkplaatsen zijn toegankelijk voor publiek. Het Leuvepaviljoen krijgt twee horecagelegenheden op de kopse kanten van het paviljoen om zo een aantrekkelijke, levendige en kwalitatief hoogwaardige uitstraling te realiseren. Beide horecaruimten hebben de mogelijkheid voor een terras aan het water.

Op 18 juli heeft de feestelijke start van de nieuwbouw RVV Blijdorp plaatsgevonden. Vele betrokkenen verzamelde zich op deze dag op de bouwlocatie aan de Noorderbocht in Rotterdam om hiervan getuige te zijn. Na een kort woordje van Wethouder de Langen werd de eerste buispaal de grond in geheid.

RVV Blijdorp is een Nederlandse amateurvoetbalclub uit de Rotterdamse wijk Blijdorp, opgericht in 1940. In opdracht van de gemeente Rotterdam realiseert Bertens Bouw BV een nieuwe sportkantine met 12 kleedkamers en diverse andere functies voor RVV Blijdorp.

Onder de andere functies wordt onder andere verstaan een keuken, bergingen, een multifunctionele ruimte, een wedstrijdsecretariaat, een EHBO-ruimte, scheidsrechterruimten etc. De nieuwbouw is ca. 1.000 m2 groot met een footprint ca 57 x 24 meter met 2 dakniveaus: 3 en 4,5 meter + peil. Het clubgebouw wordt aangelegd op een circa 1 meter verhoogde terp. De nieuwe kantine zal worden gerealiseerd midden op het nieuwe sportterrein aan de Noorderbocht 29 te Rotterdam. De nieuwe locatie komt te midden van een viertal nieuwe sportvelden.

Hieronder een foto impressie van deze middag.

Zoals u wellicht eerder al heeft gelezen, heeft Bertens Bouw B.V. de opdracht gegund gekregen voor de renovatie van de gehele begane grond van het hoofdgebouw. Het project wordt uitgevoerd in bouwteamverband . Het gehele project word gefaseerd uitgevoerd en naar verwachting opgeleverd Q1 2020. Afgelopen week zijn ook de overeenkomsten getekend. 

Op naar een hele mooie samenwerking met dit nieuwe bouwteam!

Vandaag zijn we begonnen met het storten van de begane grondvloer van het Praktijkcollege Zuidwijk! We hebben een zonnige dag uitgekozen om ruim 150m3 beton te storten op een oppervlakte van ca. 1450m2. 

Op 15 juni bent u van harte welkom om een kijkje op deze bouwplaats te komen nemen! Klik hier voor het evenement!

Den Braven beschikt over zeer veel kennis omtrent de toepassing van lijmen, kitten en purschuimen in de bouw, industrie en DIY. Het Centre of Excellence is hét centrum waar Den Braven deze kennis deelt met haar key-accounts en andere geïnteresseerden zoals architecten, aannemers etc. Het Centre of Excellence team bestaat uit specialisten op vaktechnisch gebied. Het team heeft een uitgebreide praktijkcursus georganiseerd voor al ons uitvoerend personeel. De onderdelen lijmen, kitten en put zijn deze dag aan bod gekomen.

Het was een leerzame ochtend en wij kunnen u dan ook verzekeren dat ons personeel kwalitatief kitwerk aflevert!

Zoals u wellicht eerder al heeft gelezen, heeft Bertens Bouw B.V. de opdracht gegund gekregen voor de revitalisering van het Segbroek College in Den Haag. De opdrachtgever is Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden (Stichting VO Haaglanden) te Den Haag.

De opdracht betreft  2 locaties, te weten de revitalisering van het Segbroek College Goudsbloemlaan (GBL) aan de Goudsbloemlaan 131 in Den Haag en de revitalisering fase 2B van het Segbroek College Klaverstraat (KLV fase 2B) aan de Klaverstraat 7 in De Haag. Bertens Bouw B.V. zal alle bouwkundige en constructieve werkzaamheden uitvoeren en vervult de coördinerende rol als hoofdaannemer.

Vandaag zijn ook de overeenkomsten getekend en kan er gestart worden met de werkvoorbereiding voor het project! Op naar een hele mooie samenwerking met dit nieuwe bouwteam!

Bij SOVAK vinden ze het belangrijk dat iedere dag ertoe doet. Dat mensen met een (verstandelijke) beperking mee kunnen doen in de samenleving en kunnen leven zoals zij dat fijn vinden. Bij een fijn leven, horen ook ontspanning (en soms inspanning), buiten zijn, bewegen, gezondheid, fit zijn en samen dingen doen. Dat wordt gedaan binnen SOVAK, maar komende zomer zoeken ze daarvoor het mooie Frankrijk op! Van 11 tot en met 15 juni 2019 gaan cliënten van SOVAK een unieke uitdaging aan om de Mont Ventoux per fiets te beklimmen. Wát een uitdaging!

Met Equipe Mont Ventoux wil SOVAK cliënten met een (licht) verstandelijke beperking aanmoedigen om meer te bewegen, mentaal te ontspannen én te werken aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling.​

Bertens Bouw B.V. gaat voor een gouden samenwerking met SOVAK en daarbij hoort een gouden sponsoring. Hiermee willen wij graag onze bijdrage leveren aan dit mooie initiatief en hiermee de cliënten. Iedereen verdient immers het gevoel hoe het is om ergens bij te horen en om het echte groepsgevoel te ervaren. Bovendien leren ze omgaan met tegenslagen en weer opnieuw te beginnen, succes te behalen en daar trots op te zijn. Een unieke kans voor deze mensen!

De opdracht betreft de revitalisering van het Segbroek College Goudsbloemlaan (GBL) aan de Goudsbloemlaan 131 in Den Haag en de revitalisering fase 2B van het Segbroek College Klaverstraat (KLV fase 2B) aan de Klaverstraat 7 in De Haag. Bertens Bouw B.V. zal alle bouwkundige en constructieve werkzaamheden uitvoeren en vervult de coördinerende rol als hoofdaannemer.
De opdracht GBL zal plaatsvinden op basis van een aanneemovereenkomst. De opdracht KLV fase 2B zal plaatsvinden op basis van een bouwteamovereenkomst.

Goudsbloemlaan
Het Segbroek College aan de Goudsbloemlaan is een rijksmonument en heeft -inclusief de gymzalen – een omvang van 7.241 m2 bvo. In de school zit het MAVO met circa 700 leerlingen. De school uit 1956 is ontworpen door J.J.P. Oud. In het verleden hebben reeds enkele revitaliseringen plaatsgevonden. De revitalisering behelst het aanpassen de indeling van het schoolgebouw op basis van de huidige onderwijsvisie. Daarnaast wordt de school voorzien van een luchtbehandeling met koeling, nieuwe verlichting et cetera, de gymzalen worden voorzien van nieuwe stralingspanelen en een nieuw plafond, de aula wordt opgeknapt, de toiletten worden opgeknapt en diverse werkzaamheden aan het casco worden uitgevoerd waaronder het restaureren van de stalen kozijnen.

Klaverstraat
Het Segbroek College aan de Klaverstraat is eveneens een rijksmonument en heeft een omvang van 10.824 m2 bvo. In de school zit een gymnasium, VWO en HAVO met circa 1.600 leerlingen. Het bestaat uit een deel oudbouw uit 1955 van architect Sjoerd Schamhart van 5.781 m2 (Schamhartdeel) en een daar tegenaan gebouwd deel uit 2000 van architect Leon Thier van 5.043 m2 (Thierdeel).
In fase 2B wordt de school inpandig aangepast op basis van de huidige onderwijsvisie. Tevens wordt het Thierdeel voorzien van een luchtbehandeling en worden in de school alle noodzakelijk werkzaamheden aan de installaties uitgevoerd. Buiten wordt het dak van het Thierdeel voorzien van extra isolatie en nieuwe dakbedekking, worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de penanten en hwa in de voorgevel van het Schamhartdeel en vindt asbestsanering plaats aan de voormalige buitenkozijnen (atrium).

Op naar een mooie samenwerking!

In maart 2019 werd Bertens Bouw B.V. opnieuw beoordeeld door middel van een audit met als auditcriteria de eisen van de normen ISO 14001, ISO 9001:2015 en VCA** versie 2008/5.1.

Deze eisen betroffen het gebruik, de borging en de aandacht voor verbetering van het milieumanagementsysteem en het kwaliteitsmanagementsysteem. Hiernaast werd aandacht besteed aan het veilig en gezond werken, wat Bertens Bouw uiteraard hoog in het vaandel heeft staan.

Bertens Bouw B.V. is positief beoordeeld, wat wil zeggen dat het bedrijf VCA gecertificeerd (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) & ISO gecertificeerd blijft!