Als blijk van waardering en dank voor de samenwerking heeft onze vaste leverancier van vloerafwerkingen ID2 een verrassing geregeld voor onze collega’s in Tilburg. Afgelopen middag zijn zij getrakteerd op verse wafels met zomerse toppings van de Bus van Zus. Dit noemen we nog eens een leuke manier van de samenwerking vieren!

Afgelopen maandag is de nieuwbouw en renovatie van het onderwijsgebouw van Yuverta te Dordrecht opgeleverd!

Het Yuverta College is Europa’s grootste vmbo- en mbo opleider op het gebied van voeding, klimaat en welzijn voor mens en dier. Een van de locaties van het Yuverta, de vmbo school in Dordrecht, is herontwikkeld tot een eigentijdse en inspirerende campus voor modern ‘groenonderwijs’. Binnenkort volgen de foto’s van het project!

 

Zojuist is de voorlopige gunningsbeslissing gepubliceerd vanuit het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers. Bertens Bouw mag één van de leegstaande gebouwen op het AZC in Budel geschikt gaan maken voor bewoning. Gezien de huidige vluchtelingencrisis dient er zo snel mogelijk gestart te worden met de werkzaamheden. Uiterlijk 1 december wordt het gebouw opgeleverd. 

Wij zien uit naar een prettige samenwerking!

 

Gisteren was het zo ver, de overeenkomst met Brabant Water is getekend! Met een feestelijke kick-off zijn we gestart met het contract. De maximale looptijd van de overeenkomst is 8 jaar.

Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking! 

 

Vandaag is de laatste werkdag geweest van onze gewaardeerde collega Matthie van Amelsfoort. Zijn werkzaamheden worden overgenomen door Erik van Kasteren.

Namens heel Bertens Bouw danken wij Matthie voor zijn inzet van de afgelopen jaren en een goede invulling van zijn pensioen!

Vandaag heeft Bertens Bouw B.V. de raamovereenkomst voor het planmatig onderhoud en projecten ten behoeve van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) getekend!
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan dat opereert onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De raamovereenkomst gaat in op 1 februari 2022 en de beoogde looptijd bedraagt 2 jaar met voor de opdrachtgever een optie tot verlenging van de looptijd met twee maal twee jaar. De opdracht betreft in hoofdlijnen het planmatig onderhoud en vastgoedprojecten inclusief infrastructurele werken waaronder verbouwingen, renovaties & nieuwbouw. De opdracht is ondergebracht in vijf percelen. Bertens Bouw B.V. heeft perceel 4 gescoord: Regio Zuidoost. De overeenkomst is gegund op basis van het EMVI gunningscriteria.

Het heeft even geduurd maar de projectvideo van het Leuvehavenpaviljoen in Rotterdam is gereed! Zie hieronder het resultaat

 

Bertens Bouw B.V. is momenteel bezig met een particulier project: de nieuwbouw van een rietgedekte villa aan de rand van Sprang-Capelle. De nieuwbouw is volledig voorzien van een kelder en is energie neutraal. De woning verbruikt niet meer energie dan dat die zelf opwerkt en heeft een woonoppervlakte van ruim 500 vierkante meter. In samenwerking met architectenbureau Goedehuizen wordt de woning in oktober 2022 opgeleverd.

Bertens Bouw B.V. scoort raamovereenkomst betreffende uitvoering gevelisolatiemaatregelen gegund. In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Bertens Bouw B.V. het landelijke project uitvoeren. Het werk bestaat hoofdzakelijk uit het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen en eventuele bijbehorende voorzieningen aan objecten en betreft vijftig woningen.

De opdracht is gegund op basis van een niet-openbare procedure. Het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op laagste prijs is gehanteerd.

Bertens Bouw B.V. scoort opdracht voor de uitvoering van geluidsanering van woningen in regio Rijnmond.

De opdracht wordt uitgevoerd voor DCMR Milieudienst Rijnmond, welke penvoerder is namens negen gemeentes. Binnen de raamovereenkomst ligt er een opgave van maximaal 7.000 woningen. De werkzaamheden die onder het contract vallen zijn gericht op bouwkundige voorzieningen zoals het aanbrengen van geluidwernde beglazing en het aanbrengen van geluidwerende ventilatievoorzieningen. De looptijd van de raamovereenkomst is van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2025. Het betreft oude woningen die liggen aan drukke verkeersaders waarvan het geluidsniveau in de woning wordt overschreden.