Volgens een Europese aanbesteding procedure heeft Bertens Bouw B.V. het planmatig onderhoud en projecten ten behoeve van het Centraal Orgaan opvang Aielzoekers (COA) gescoord. Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan dat opereert onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De raamovereenkomst gaat in op 1 februari 2022 en de beoogde looptijd bedraagt 2 jaar met voor de opdrachtgever een optie tot verlenging van de looptijd met twee maal twee jaar. De opdracht betreft in hoofdlijnen het planmatig onderhoud en vastgoedprojecten inclusief infrastructurele werken waaronder verbouwingen, renovaties & nieuwbouw. De opdracht is ondergebracht in vijf percelen. Bertens Bouw B.V. heeft perceel 4 gescoord: Regio Zuidoost. De overeenkomst is gegund op basis van het EMVI gunningscriteria.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *