• Realisatie / nieuwbouw

Een topteam met een passie voor de bouw!

Realisatie / nieuwbouw

Bertens Bouw bouwt al ruim 20 jaar met passie voor verschillende opdrachtgevers; overheid, bedrijfsleven en particulier. Wij kunnen u geheel ontzorgen met ons totaalpakket van realisatie, BSO (beheer, service, onderhoud), geluidsanering, duurzaam bouwen en bouwkundige brandpreventie. De opdrachtgever en gebruiker zijn het uitgangspunt van ons denken. Klantgerichtheid, kwaliteit en flexibiliteit zijn daarbij de sleutelwoorden. Wij geloven namelijk dat perfectie in de details schuilt. Dat vraagt om een hoge mate van deskundigheid, altijd en overal.

Bertens Bouw staat voor balans in bouwen: een evenwichtige mix tussen enerzijds vakmanschap en anderzijds economisch bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel.

Volg ons op:

bertens-bouw-facebook bertens-bouw-twitter bertens-bouw-linkedin

Kwaliteit staat altijd voorop!

We zijn sparringpartner als het gaat om duurzaam, innovatief, kwalitatief, onderscheidend en effectief bouwen. Bij Bertens bouw waarborgen we kwaliteit door voorafgaand aan ieder project een kwaliteitsplan op te stellen. In dit plan worden onder andere risico’s en kansen in kaart gebracht. Hiermee hebben wij een tool in handen die het mogelijk maakt de knelpunten vroegtijdig te ondervangen en de geleverde kwaliteit gaandeweg de uitvoeringsfase op ieder moment te kunnen toetsen en waar nodig bij te sturen.

Transparantie & Duurzaamheid

Bij Bertens Bouw geloven we in open en eerlijke communicatie. Zowel met opdrachtgevers als met bouwpartners. Ook met onze bouwpartners zoeken we een open en eerlijke samenwerking op basis van respect voor een ieders specialisme en expertise. Dat komt het resultaat altijd ten goede. Als totaalbouwer willen we onze opdrachtgevers graag volledig ontzorgen.

Als bouwbedrijf nemen we graag onze verantwoordelijkheid voor het effect van ons handelen en voor het welzijn van huidige en toekomstige generaties. We geven een concrete invulling aan onze duurzaamheidsdoelstelling door met onze opdrachtgevers mee te denken over het terugbrengen van de energievraag of het toepassen van herbruikbare materialen.

 

Onze specialisaties

Duurzaam bouwen

De samenleving en het milieu stellen steeds hogere eisen in de bouw. Bertens Bouw volgt deze ontwikkelingen op de voet. Lees meer >>

Geluidsanering

Een apart team binnen ons bedrijf houdt zich specifiek bezig met geluidssanering. Dit alles is gericht op het terugbrengen van geluidshinder. Lees meer >>

Brandpreventie

Onze brandwerende technieken en materialen waarborgen de brandveiligheid van gebouwen en voldoen aan de laatste eisen. Lees meer >>

Waarom Bertens Bouw?

Ervaring & kwaliteit

Bertens Bouw heeft ruim 20 jaar ervaring! Het leveren van kwaliteit staat altijd voorop, samen met het tevreden stellen van de opdrachtgevers.

Gecertificeerd

Bertens Bouw is VCA gecertificeerd (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) & ISO gecertificeerd (ISO 9001 & ISO 14001). Download de beleidsverklaring!

Duurzaam

Bertens Bouw heeft het Greenworks Label en hanteert een gestructureerd milieumanagementsysteem (ISO 14001).

Transparant

Bij Bertens Bouw geloven we in open en eerlijke communicatie. Zowel met opdrachtgevers als met bouwpartners.

De gebruiker centraal

De mensen die een gebouw gaan gebruiken, werken, verblijven of recreëren zijn het uitgangspunt van ons denken.

Kostenbewust

Bij Bertens Bouw vinden wij het belangrijk om kostenbewust te handelen, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit.

Klanten & Partners