Een topteam met een passie voor de bouw!

Co2

Binnen het kader Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Milieumanagement is CO2-uitstoot een hot item. Om bewustwording en sturing op reductie van CO2 te stimuleren laat Bertens Bouw B.V. zich op niveau 3 van de CO2-prestatieladder certificeren. Door halfjaarlijks het energiebeleid, de trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen te publiceren, worden trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen en de mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdragen inzichtelijk.

BELEIDSVERKLARING

In de milieubeleidsverklaring geeft de directie aan hoe zij om wil gaan met Kwaliteit, Veiligheid en Milieuzaken.

Voortgangsverslagen

Directiebeoordelingen

3.A. Inzicht (3.A.1 Energieverbruik en CO2-emissies)

Door middel van een Carbon Footprint brengt Bertens Bouw B.V. jaarlijks de figuurlijke voetafdruk die het bedrijf achterlaat door haar CO2-uitstoot in beeld. Klik op de onderstaande link(s) voor onze Carbon Footprint.

3.B.1. Energie Management Programma

Bertens Bouw B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld conform NEN-EN 50001, welke is omschreven door de directie. Dit programma is geïmplementeerd in de organisatie en wordt intern en extern gecommuniceerd. In het plan van aanpak staat de doelstellingen om het energieverbruik te verminderen vermeld, de acties die nodig zijn om de doelstellingen te halen, wie er verantwoordelijk voor is en wanneer de doelstelling gehaald is.

3.C.1. Communicatie

Door jaarlijks het energiebeleid, de trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen van de Bertens Bouw B.V. intern en extern te publiceren, worden trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen en de mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdragen inzichtelijk. Aan de hand van een Carbon Footprint (opgesteld conform ISO 14064-I) brengt Bertens Bouw halfjaarlijks de figuurlijke voetafdruk in beeld die het bedrijf achterlaat door haar CO2-uitstoot.

3.D.1. Initiatieven op gebied van CO2-reductie

Bertens Bouw B.V. neemt actief deel aan het initiatief Club van 49 om CO2 te reduceren.

Volg ons op:

bertens-bouw-facebook bertens-bouw-twitter bertens-bouw-linkedin

 

Bertens Bouw

Ervaring & kwaliteit

Bertens Bouw heeft ruim 20 jaar ervaring! Het leveren van kwaliteit staat altijd voorop, samen met het tevreden stellen van de opdrachtgevers.

Gecertificeerd

Bertens Bouw is VCA gecertificeerd (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) & ISO gecertificeerd (ISO 9001 & ISO 14001).Download de beleidsverklaring

Duurzaam

Bertens Bouw heeft het Greenworks Label en hanteert een gestructureerd milieumanagementsysteem (ISO 14001).

Transparant

Bij Bertens Bouw geloven we in open en eerlijke communicatie. Zowel met opdrachtgevers als met bouwpartners.

De gebruiker centraal

De mensen die een gebouw gaan gebruiken, werken, verblijven of recreëren zijn het uitgangspunt van ons denken.

Kostenbewust

Bij Bertens Bouw vinden wij het belangrijk om kostenbewust te handelen, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit.

Klanten & Partners