Een topteam met een passie voor de bouw!

Onze missie en visie

Balans vindt u ook terug in de vele bouwprojecten die we hebben afgerond en onderhanden hebben: van realisatie tot service & onderhoud. In onze werkwijze maken we daar geen onderscheid in. Wij van Bertens Bouw geloven namelijk dat perfectie in de details schuilt. Dat vraagt om een hoge mate van deskundigheid, altijd en overal.

Volg ons op:

bertens-bouw-facebook bertens-bouw-twitter bertens-bouw-linkedin

Ontwikkelen

We zijn sparringpartner als het gaat om duurzaam, innovatief, kwalitatief, onderscheidend en effectief bouwen. Daarnaast zien we onszelf als kenniscentrum, waarbinnen niet alleen onze eigen medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen, maar ook onze co-makers, leerlingen en stagiairs. Voor henzelf en voor ons als bedrijf, maar in de eerste plaats voor onze opdrachtgevers.

Het leveren van kwaliteit staat altijd voorop.

We willen onze kwaliteit graag waarborgen. Dit doen wij door voorafgaand aan ieder project het Bertens Bouw Kwaliteitsplan op te stellen, waarin onder andere de risico’s en kansen in kaart gebracht worden. Hiermee hebben wij een tool in handen die het mogelijk maakt knelpunten vroegtijdig te ondervangen en geleverde kwaliteit gaandeweg de uitvoeringsfase op ieder moment te kunnen toetsen en waar nodig bij te sturen.

Daarnaast hebben wij een bedrijfscode ingevoerd. In de bedrijfscode is vastgelegd wat als wenselijk en wat als niet wenselijk wordt beschouwd om de integriteit te waarborgen. Deze integriteit is duidelijk terug te zien in de werkprocessen waarin de mens altijd centraal staat.

Op ons kunt u bouwen!

Een opdracht begint voor ons altijd met het kijken en luisteren naar mensen, zowel de opdrachtgever als gebruiker van het pand. Zij zijn het uitgangspunt van ons denken. Maar ons motto “Op ons kunt u bouwen” betekent ook: waarmaken wat je afspreekt. Beheersing  van de kosten. Het halen van de afgesproken planning. En een oplevering waarbij alle details kloppen. Dat vraagt veel van onze mensen. Want hoe verfijnd en uitgedacht de processen ook zijn: het draait om mensen. Het is de reden waarom we opdrachtgevers en gebruikers nauw bij de voorbereidingen en ons denkwerk betrekken, waarom we als het even kan voor co-creatie kiezen. En tijdens het gehele proces volledige openheid van zaken bieden. Bij Bertens Bouw geloven we in open en eerlijke communicatie. Zowel met opdrachtgevers als met bouwpartners. Ook met onze bouwpartners zoeken we een open en eerlijke samenwerking op basis van respect voor een ieders specialisme en expertise. Dat komt het resultaat altijd ten goede. Als totaalbouwer willen we onze opdrachtgevers graag volledig ontzorgen.

Bij Bertens Bouw staan ruim 50 gemotiveerde, betrouwbare professionals voor u klaar. Mensen met hart voor hun werk, die weten waarvoor ze het doen: voor de mensen die straks het gebouw gaan gebruiken.

 

Bertens Bouw

Ervaring & kwaliteit

Bertens Bouw heeft ruim 30 jaar ervaring! Het leveren van kwaliteit staat altijd voorop, samen met het tevreden stellen van de opdrachtgevers.

Gecertificeerd

Bertens Bouw is VCA gecertificeerd (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) & ISO gecertificeerd (ISO 9001 & ISO 14001).  Download de beleidsverklaring!

Duurzaam

Bertens Bouw heeft het Greenworks Label en hanteert een gestructureerd milieumanagementsysteem (ISO 14001).

Transparant

Bij Bertens Bouw geloven we in open en eerlijke communicatie. Zowel met opdrachtgevers als met bouwpartners.

De gebruiker centraal

De mensen die een gebouw gaan gebruiken, werken, verblijven of recreëren zijn het uitgangspunt van ons denken.

Kostenbewust

Bij Bertens Bouw vinden wij het belangrijk om kostenbewust te handelen, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit.

Klanten & Partners