Afgelopen week heeft Bertens Bouw de raamovereenkomst met onderwijsstichting Movare getekend voor het  planmatig en correctief bouwkundig onderhoud. De raamovereenkomst betreft  het bouwkundig onderhoud aan 40 basisscholen voor de periode 2024- 2027 in Zuid Limburg. De opdracht betreft:

  • Adviseren over het uit te voeren onderhoud en het op te stellen jaarplan.
  • Het uitvoeren van planmatig onderhoud conform het jaarplan bij winst van een mini-competitie.
  • Het uitvoeren van correctief onderhoud; het oplossen van bouwkundige gebreken aan de gebouwen die onder beheer van opdrachtnemer vallen.

Bertens Bouw kijkt uit naar een langdurige en vruchtbare samenwerking met Movare!